Obrázok blogu „Prečo CBD nie je THC?“


Zatiaľ, čo úzky vzťah medzi týmito dvoma zlúčeninami môže viesť niektorých k domnienke, že obe majú rovnaký vplyv na telo, porovnanie molekulárnej štruktúry CBD vs THC odhaľuje pravý opak.

CBD a THC majú úplne rovnaké chemické zloženie: 21 atómov uhlíka, 30 atómov vodíka a 2 atómy kyslíka. Sú to takmer identické dvojčatá. Čo však tieto dve zlúčeniny odlišuje, je usporiadanie jedného atómu.

CB1 a CB2 receptory

Pretože THC a CBD majú rôzne molekulárne štruktúry, neintegrujú sa s receptormi rovnakým spôsobom. Preto u každého môžu byť účinky na telo odlišné, čo je pravdepodobne najväčší problém pri porovnávaní CBD a THC.

Zatiaľ čo sa CBD a THC viažu na receptor CB2, integrujú sa s receptormi CB1 rôznymi spôsobmi.

Výskumy dokazujú , že CBD sa neviaže priamo s CB1 receptorom a jeho prítomnosť môže dokonca negovať väzbu medzi THC a receptormi CB1, čo účinne neutralizuje psychoaktívne účinky vyvolané THC. Kým THC určite ponúka obrovské výhody pre zdravie, jeho myseľ-meniace účinky nie sú preferované každým. CBD na druhej strane môže priniesť mnoho rovnakých výhod THC bez toho, aby vyvolalo psychoaktívne účinky.

Ilustrácie-CBD, THC