Ochrana osobných údajov

CBD Factum Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov CBDFactum.com

Tieto zásady ochrany osobných údajov boli zostavené tak, aby lepšie slúžili tým, ktorí sa zaujímajú o to, ako sa používajú ich „osobné identifikačné údaje“ (PII) online, PII, ako sa používa v americkom zákone o ochrane súkromia a bezpečnosti informácií, je informácia, ktorú je možné použiť samostatne alebo s inými informáciami na identifikáciu, kontakt alebo lokalizáciu jednej osoby alebo na identifikáciu jednotlivca v kontexte. Prečítajte si pozorne naše zásady ochrany osobných údajov, aby ste jasne porozumeli tomu, ako zhromažďujeme, používame, chránime alebo inak nakladáme s vašimi osobnými údajmi v súlade s naším webovým serverom.

I) Aké osobné údaje zbierame od ľudí, ktorí navštevujú náš blog, webovú stránku alebo aplikáciu?

Pri objednávaní alebo registrácii na našich stránkach, môžete byť vyzvaní, aby ste zadali svoje meno, e-mailovú adresu, poštovú adresu, informácie o kreditnej karte alebo iné podrobnosti, ktoré vám pomôžu s vašimi skúsenosťami.

II) Kedy zhromažďujeme informácie?

Zhromažďujeme informácie od vás, keď sa zaregistrujete na našich stránkach, zadáte objednávku, objednáte si newsletter, vyplníte formulár alebo zadáte informácie na našich stránkach.

III) Ako používame vaše informácie?

Tieto informácie môžeme používať nasledujúcimi spôsobmi:

 • Prispôsobiť používateľské skúsenosti a umožniť nám dodávať typ obsahu a ponuky produktov, o ktoré sa najviac zaujímate.
 • Ak chcete zlepšiť našu webovú stránku, aby sme vám mohli lepšie slúžiť.
 • Aby sme vám mohli lepšie poskytnúť služby pri odpovedi na vaše požiadavky na služby zákazníkom.
 • Spravovať súťaž, propagáciu, prieskum alebo inú funkciu stránky.
 • Rýchle spracovanie transakcií.
 • Posielať pravidelné e-maily týkajúce sa vašej objednávky alebo iných produktov a služieb.

IV) Ako chránime informácie o návštevníkoch?

Naša webová stránka sa pravidelne kontroluje o bezpečnostných dierach a známych zraniteľných miestach, aby vaša návšteva na našich stránkach bola čo najbezpečnejšia.

Používame pravidelné skenovanie škodlivého softvéru.

Vaše osobné informácie sú obsiahnuté za zabezpečenými sieťami a sú prístupné iba obmedzenému počtu osôb, ktoré majú na takéto systémy osobitné prístupové práva a sú povinné uchovávať informácie dôverné. Okrem toho všetky citlivé / kreditné informácie, ktoré dodáte, sú šifrované pomocou technológie Secure Socket Layer (SSL).

Zavádzame rôzne bezpečnostné opatrenia, keď používateľ zadá zákazku, zadáva alebo pristupuje k svojim informáciám, aby zachoval bezpečnosť vašich osobných informácií.

Všetky transakcie sú spracovávané prostredníctvom poskytovateľa brány a na našich serveroch nie sú uložené ani spracovávané.

V) Používame „cookies“?

Áno. Súbory cookie sú malé súbory, ktoré lokalita alebo jej poskytovateľ služieb prenáša na pevný disk vášho počítača prostredníctvom vášho webového prehliadača (ak povolíte), ktorý umožňuje systémom lokality alebo poskytovateľa služieb rozpoznať váš prehliadač a zachytiť a zapamätať si určité informácie. Napríklad používame súbory cookie, ktoré nám pomáhajú pamätať a spracovávať položky vo vašom nákupnom vozíku. Používajú sa aj na pochopenie vašich preferencií na základe predchádzajúcich alebo aktuálnych aktivít na stránkach, čo nám umožňuje poskytnúť vám vylepšené služby. Používame tiež súbory cookie, ktoré nám pomáhajú zostavovať súhrnné údaje o návštevnosti stránok a interakcii stránok, aby sme mohli v budúcnosti ponúknuť lepšie skúsenosti a nástroje.

Používame cookies, aby:

 • Pomôžte si zapamätať a spracovať položky v nákupnom košíku.
 • Pochopte a uložte preferencie používateľa pre budúce návštevy.
 • Zostavte súhrnné údaje o návštevnosti stránok a interakciách lokalít, aby ste mohli v budúcnosti ponúknuť lepšie skúsenosti a nástroje. Môžeme tiež použiť dôveryhodné služby tretích strán, ktoré tieto informácie sledujú v našom mene.

Môžete si vybrať, či vás počítač varuje pri každom odoslaní súboru cookie, alebo môžete vypnúť všetky súbory cookie. Vykonáte to pomocou prehliadača (napríklad Internet Explorer). Každý prehliadač je trochu iný, takže sa pozrite do ponuky Pomocníka prehliadača, aby ste zistili správny spôsob úpravy súborov cookie.

Ak vypnete cookies, niektoré funkcie budú vypnuté. Vypne niektoré funkcie, ktoré zvýšia efektivitu vašej stránky a niektoré z našich služieb nebudú fungovať správne.

VI) Ako sa môžete odhlásiť, odstrániť alebo zmeniť informácie, ktoré ste nám poskytli?

Môžete požiadať o odstránenie vašich informácií kliknutím na tlačidlo Contact Us / Live Chat na tejto alebo domovskej stránke.

Vezmite prosím na vedomie, že môžeme uchovávať informácie o jednotlivých predajných transakciách s cieľom dokončiť túto transakciu a na účely vedenia záznamov.

VII) Zverejnenia tretích strán

Vaše osobné identifikačné údaje nepredávame, neobchodujeme s nimi ani ich inak neprenášame, pokiaľ vám to vopred neoznámime. Môžeme tiež zverejniť vaše informácie, ak si myslíme, že zverejnenie je vhodné v súlade s právnymi predpismi, vymáhaním našich zásad týkajúcich sa webových stránok alebo ochranou práv, majetku alebo bezpečnosti našich alebo iných osôb.

Avšak, non-osobné identifikačné informácie návštevníka môžu byť poskytnuté iným stranám pre marketing, reklama, alebo iné použitie.

VIII) Odkazy tretích strán

Príležitostne môžeme podľa nášho uváženia na našich stránkach zahrnúť alebo ponúknuť produkty alebo služby tretích strán. Tieto stránky tretích strán majú samostatné a nezávislé pravidlá ochrany osobných údajov. Preto nemáme žiadnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto prepojených stránok. Napriek tomu sa snažíme chrániť integritu našich stránok a vítame akúkoľvek spätnú väzbu o týchto stránkach.

IX) Prevod Vašich osobných údajov

Vaše informácie, vrátane osobných údajov, môžu byť prenesené do počítačov umiestnených mimo vášho štátu, provincie, krajiny alebo inej vládnej jurisdikcie, kde sa zákony na ochranu údajov môžu líšiť od tých, ktoré sú vo vašej jurisdikcii.

Urobíme všetky kroky, ktoré sú primerane potrebné na to, aby sme zabezpečili, že sa s vašimi údajmi bude zaobchádzať bezpečne av súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov a že sa nebudú organizovať žiadne prenosy vašich osobných údajov organizácii alebo krajine, pokiaľ nebudú zavedené primerané kontroly vrátane bezpečnosti vašich údajov. údajov a iných osobných informácií.

X) Zverejnenie vašich osobných údajov

Ak sa podieľame na fúzii, akvizícii alebo predaji aktív, vaše osobné údaje sa môžu previesť. Pred odoslaním vašich osobných údajov vám poskytneme oznámenie a stane sa predmetom iných zásad ochrany osobných údajov.

Za určitých okolností môžeme byť požiadaní, aby sme zverejnili vaše osobné údaje, ak to vyžaduje zákon alebo ako odpoveď na platné žiadosti orgánov verejnej moci (napr. Súd alebo vládna agentúra).

XI) Uchovávanie vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme uchovávať len tak dlho, ako je to potrebné na účely uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Vaše údaje si ponecháme a použijeme v rozsahu potrebnom na splnenie našich právnych záväzkov (napríklad, ak sme povinní uchovávať vaše údaje v súlade s platnými zákonmi), riešiť spory a presadzovať naše právne dohody a zásady.

XII) Informácie týkajúce sa práv na ochranu údajov podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR)

Na účely týchto zásad ochrany osobných údajov sme kontrolórom vašich osobných údajov.

Ak ste z Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), náš právny základ pre zhromažďovanie a používanie vašich osobných údajov, ako je opísaný v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, závisí od informácií, ktoré zhromažďujeme, a od špecifického kontextu, v ktorom ich zhromažďujeme. Vaše osobné údaje môžeme spracovať, pretože:

 • Musíme s vami uzatvoriť zmluvu, napríklad keď s nami vytvoríte Politiku
 • Dali ste nám povolenie
 • Spracovanie je v našom oprávnenom záujme a nie je ovplyvnené vašimi právami
 • Na účely spracovania platieb
 • Dodržiavať zákon

Ak ste rezidentom Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), máte určité práva na ochranu údajov. Za určitých okolností máte tieto práva na ochranu údajov:

 • Právo na prístup, aktualizáciu alebo vymazanie osobných údajov, ktoré o vás máme
 • Právo na opravu
 • Právo namietať
 • Právo na obmedzenie
 • Právo na prenos údajov
 • Právo na zrušenie súhlasu

Upozorňujeme, že pred tým, ako odpovieme na takéto požiadavky, môžeme požiadať o overenie vašej totožnosti.

Máte právo sťažovať sa na Úrad pre ochranu údajov o našom zhromažďovaní a používaní vašich osobných údajov. Ďalšie informácie vám poskytne váš miestny orgán na ochranu údajov v Európskom hospodárskom priestore (EEA).

XIII) Poskytovatelia služieb

Zamestnávame spoločnosti a jednotlivcov tretích strán, aby sme uľahčili fungovanie našich webových stránok („poskytovatelia služieb“), poskytovali naše webové stránky v našom mene, poskytovali služby súvisiace s webovými stránkami alebo aby nám pomáhali pri analýze spôsobu používania našich webových stránok. Tieto tretie strany majú prístup k vašim osobným údajom iba na účely vykonania týchto úloh v našom mene a sú povinní ich nezverejňovať ani používať na iné účely.

 • a) Analytics
  • Služba Google Analytics je webová analytická služba ponúkaná spoločnosťou Google, ktorá sleduje a hlási návštevnosť webových stránok. Spoločnosť Google používa údaje zhromaždené na sledovanie a monitorovanie používania našej služby. Tieto údaje sa zdieľajú s ďalšími službami Google. Spoločnosť Google môže používať zhromaždené údaje na kontextualizáciu a prispôsobenie reklám vlastnej reklamnej siete.

Môžete zrušiť sprístupnenie vašej aktivity v službe službe Google Analytics nainštalovaním doplnku prehliadača na zrušenie služby Google Analytics. Doplnok zabraňuje tomu, aby JavaScript Google Analytics (ga.js, analytics.js a dc.js) zdieľal informácie o aktivitách návštev v službe Google Analytics.

Ďalšie informácie o postupoch ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na webovej stránke Google Privacy and Terms: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

 • b) Spracovatelia platieb

Poskytujeme platené produkty a / alebo služby na našich webových stránkach. V tomto prípade využívame na spracovanie platieb služby tretích strán (napr. Spracovateľov platieb).

Údaje o vašej platobnej karte nebudeme uchovávať ani zhromažďovať. Tieto informácie sa poskytujú priamo našim spracovateľom platieb tretej strany, ktorých použitie vašich osobných údajov sa riadi ich Zásadami ochrany osobných údajov. Títo spracovatelia platieb dodržiavajú štandardy stanovené PCI-DSS, ako ich riadi Rada pre bezpečnostné štandardy PCI.

XIV) E-mailový spravodaj

Ak sa prihlásite na odber nášho spravodajcu, pravidelne vám budeme zasielať náš e-mailový spravodaj na základe vášho súhlasu podľa čl. 6 (1) 1 svieti. a) GDPR, s použitím údajov, ktoré ste na tento účel požadovali alebo zverejnili osobitne. Službu spravodajcu môžete kedykoľvek zrušiť. Za týmto účelom môžete buď poslať správu na kontaktnú možnosť uvedenú nižšie, alebo použiť odkaz na zrušenie v informačnom bulletine. Po odhlásení odstránime vašu e-mailovú adresu, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s ďalším použitím vašich údajov, alebo si vyhradzujeme právo ďalej používať vaše osobné údaje v rozsahu a spôsobom povoleným zákonom, o čom vás v tomto oznámení informujeme ,

XV) Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa týchto zásad ochrany osobných údajov nás môžete kontaktovať e-mailom support@cbdfactum.com

bol pridaný do košíka. Zobraziť košík