Právne zverejnenie

CBD Factum Zverejnenie informácií - dôveryhodný partner

CBD Factum Ltd.
Clifton House Office 70
Fitzwilliam Street Lower
Dublin 2
Ireland

Telefón: + 34 951 20 48 58
Mondy- piatok: 10:00 - 16:00
E-mail: office@cbdfactum.com

Telefón: + 49 (89) 24 88 06 81
Mondy- piatok: 10:00 - 16:00
E-mail: office@cbdfactum.com

Telefón: + 44 870 39 22 686
Pondelok - piatok SEČ: 10:00 - 16:00
E-mail: office@cbdfactum.com

Director: Peter VARGA
Registered in Ireland
Company No. 651521

Zodpovedný podľa § 55 RStV:
Peter VARGA
Clifton House Office 70
Fitzwilliam Street Lower
Dublin 2

Európska komisia poskytuje: online Platforma na riešenie sporov (OS), dostupná tu: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nie sme povinní a ochotní zúčastniť sa konania o urovnávaní sporov pred rozhodcovskou radou pre spotrebiteľov.

Legal Disclosure created with the Trusted Shops lawyer in cooperation with Wilde Beuger Solmecke lawyers.

bol pridaný do košíka. Zobraziť košík