Právne zverejnenie

CBD Factum Zverejnenie informácií - dôveryhodný partner

CBD Factum Ltd.
Clifton House Office 70
Fitzwilliam Street Lower
Dublin 2
Ireland

Telefón: + 34 951 20 48 58
Mondy- piatok: 10:00 - 16:00
E-mail: office@cbdfactum.com

Telefón: + 49 (89) 24 88 06 81
Mondy- piatok: 10:00 - 16:00
E-mail: office@cbdfactum.com

Telefón: + 44 870 39 22 686
Pondelok - piatok SEČ: 10:00 - 16:00
E-mail: office@cbdfactum.com

Director: Peter VARGA
Registered in Ireland
Company No. 651521

Zodpovedný podľa § 18 MStV:
Peter VARGA
Clifton House Office 70
Fitzwilliam Street Lower
Dublin 2

Európska komisia poskytuje: online platforma riešenia sporov (OS), dostupná tu https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nie sme povinní a nie sme ochotní zúčastniť sa na postupe riešenia sporov pred spotrebiteľským arbitrážnym senátom.

Legal Disclosure created with the Trusted Shops lawyer in cooperation with Wilde Beuger Solmecke lawyers.

bol pridaný do košíka. Zobraziť košík